nav-left cat-right
cat-right

Tájékoztató

Tájékoztatás az ENIN Környezetipari Klaszterhez csatlakozni kívánó partnerek számára

Az ENIN Környezetipari Klaszter nyitott szerveződés, melyhez bárki csatlakozhat, aki az ÉGYSZ alapszabályában foglaltaknak megfelel illetve a Klaszter Működési Rendjét elfogadja.
A Klaszter tagja lehet:

Azon szervezet, amely az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének tagja,
Mindaz a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet, akik az ÉGYSZ valamely klaszterének célkitűzéseihez anyagi támogatásával, szervező, szellemi vagy fizikai munkájával hozzájárul, és akit az Elnökség erre felkér, vagy ilyen irányú jelentkezését elfogadja.

Tagsági jogviszony létesítése a belépési szándéknyilatkozat kitöltésével és annak az Elnökség részére való elküldésével kezdeményezhető.
A jelentkezés elfogadásáról az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének Elnöksége dönt.

A tagsági jogviszony létrejöttének együttes feltételei:

a jelentkezés elfogadása az Elnökség részéről,
a Klaszter működési rendjének tudomásul vétele,
ÉGYSZ éves tagdíj, klaszter tag esetén éves klaszter tagdíj befizetés.

Az ÉGYSZ éves tagdíja 2008. évben 500.000 Ft, mely összeg befizetése esetén a tag külön klaszter tagdíj befizetésére nem kötelezett. Amennyiben a csatlakozni kívánó szervezet csak klasztertag kíván lenni, klaszter tagdíj befizetésére kötelezett, melynek összege 2008. évben 500.000 Ft.

Az ÉGYSZ számlaszáma: 12046102-001971112-00100000 (Raiffeisen Bank)