nav-left cat-right
cat-right

MIHŐ KFT. A HULLADÉKBÓL IS ÉRTÉKET TEREMTÜNK

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. a Hejőcsabai lakótelepen zöld energiával szolgáltatja a meleget. Az egyéves beruházásnak már jól mérhető eredményei vannak, de a fejlesztés tovább folytatódik.

2006. június 1-jén zárt be Miskolcon a Bogáncs úti szemétlerakó hely, mely jelenleg Magyarország legnagyobb rekultivált kommunális hulladéktelepe (5 millió tonna). A lefedett hulladéklerakóban a szerves anyagok bomlásából biogáz keletkezett, illetve folyamatosan keletkezik, melynek felhasználása, mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból előnyös. A 22 hektár nagyságú területen keletkező gáz kinyerésére 84 gázkutat fúrtak az eredeti ISPA beruházás keretein belül. A szerves anyagok bomlása során keletkezett gáz metán tartalma meghaladta a 70%-ot, mely alkalmassá tette a kapcsolt hő és villamos-energiatermelésre. Az ebben rejlő lehetőségeket felismerve nyújtotta be pályázatát a MIHÕ Kft 2008 évben. Az 500 millió forint beruházási értékű pályázatot, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Energia Operatív program keretében, az Energia Központ Kht. 196 millió forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.
A beruházás első ütemében a Bogáncs utca és a Futó utcai kazánház között 2050 méter gázvezeték kiépítése után, üzembe helyeztünk egy korszerű, biogáz elégetésére alkalmas égővel felszerelt kazánt. Az elmúlt egy év tapasztalata alapján elmondható, hogy a projekt első üteme sikeres, elérte célkitűzéseit. A lezárt depóniából 2009. évben 600 000 m3 biogázt termeltünk ki, melyből a MIHŐ Kft. 550 000 m3 mennyiséget hasznosított a hőszolgáltatásban. Az 550 000 m3 biogáz  kb. 350 000 m3 földgáz-felhasználást váltott ki. A projekt első ütemének megvalósítása 90 MFt/év saját beruházási költségbe került, ugyanakkor 32 MFt/év energia megtakarítást eredményezett. Ennek megfelelően a beruházás saját költsége várhatóan 3 év alatt megtérül.

A hulladéklerakóban a biogáz képződése folyamatos. A kitermelt gáz mennyisége a téli fűtési szezonban hasznosításra kerül. Nyári időszakban, a melegvíz előállításához kevesebb gázra van szükség. Azért, hogy a nyári időszakban képződött többlet energia is hasznosuljon, a rendszert kiegészítjük egy villamos-energiatermelésre alkalmas gázmotorral, melynek kereskedelmi üzeme várhatóan 2010 májusától indul. Az előállított villamos energiát a MIHÕ Kft. az Elmű – ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kt.-n keresztül kívánja értékesíteni. Számításaink szerint a megújuló bázisú villamos-energiatermelés várhatóan 50-60 millió forint árbevétel többletet fog eredményezni. A fejlesztés további környezetvédelmi eredménye, hogy a széndioxid kibocsátás évente kb. 3 900 tonnával csökken.
Miskolc városnak és a MIHÕ Kft-nek egyaránt fontos, hogy a rendelkezésre álló alternatív energiákat a levegő tisztaságának, és a lakosság egészségének védelme érdekében hasznosítsa. További kiemelt célkitűzése, hogy a távhőszolgáltatást felhasználók részére versenyképes díjakat tudjon fenntartani, a földgáz árának esetleges emelkedése mellett is.

Forrás: Mihő Kft.