nav-left cat-right
cat-right

Három Új Akkreditált Innovációs Klaszter

2008. december 8.

December 4-én három komoly innovációs- és export-lehetőségekkel rendelkező hazai klaszter

vehette át a kiemelt rangot jelentő Akkreditált Innovációs Klaszter címet: az ArchEnerg

Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter, az EnIn Környezetipari Klaszter és a

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter.

Az akkreditáció célja elismerni azokat a fejlődő hazai klasztereket, amelyek már több mint

egy éve bizonyítottan és eredményesen együttműködnek és ezt a szakmai összefogást közös

megegyezéssel intézményesítették.

Az akkreditáció lehetősége jelenleg is nyitva áll a hazai klaszterek előtt, hiszen az

akkreditáció folyamatosan kezdeményezhető. Az Akkreditációs Testület 2009-ben várhatóan

februárban hirdet új nyerteseket az addig beérkezett pályázatokból.

Az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 2007.03.21-én alakult.

Megalakulásakor célul tűzte ki, hogy hazai és külföldi kis- és nagyvállalatok,

kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és önkormányzatok, valamint tanácsadó

vállalkozások együttműködési hálózatát teremti meg. A közösen finanszírozott marketing és

üzleti szolgáltatásokon felül a tagvállalkozások mintaprojekteket valósítanak meg, hogy

elterjesszék a megújuló energiák használatát a régióban és környezettudatos építési,

energiatermelési kultúrát honosítsanak meg. A klaszter erősségei közé tartozik, hogy

működésének fókusza a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő megújuló energiára irányul,

ugyanis az emelkedő energiaárak, a határainkon túlról érkező energiától való nemzetgazdasági

szintű függés, valamint Magyarország e téren meglévő kedvező természeti adottságai is a

szektor fejlesztését indokolják. A tagok gazdasági erejének növeléséhez közös

termékfejlesztési projektek beindítását és ezeken keresztüli exportpiac szerzését is tervezi

a klaszter.

Az EnIn Környezetipari Klaszter 2007.05.10-én alakult, célja egy kelet-közép-európai

környezetipari mintatérség kialakítása 2015-re. A tervezett mintatérség főbb ismérvei, hogy

példaértékűen magas szintű üzleti kooperáció jellemzi; a környezetipari kapacitások és

kompetenciák koncentráltan vannak jelen; kiemelkedő az innovációs és technológiafejlesztési

tevékenység, illetve, hogy Kelet-Közép-Európán belül a környezetipar számára legkedvezőbb

területfejlesztési és gazdaságfejlesztési környezet áll rendelkezésre. A klaszter tagjai

közt számos kis- és középvállalkozás található, azonban nagyvállalatok is megjelentek a

klaszterben, így a Borsodchem Zrt. Az elmúlt évek változásaira koncentráló mutatók

(árbevétel és export árbevétel növekedés) alapján dinamikusan bővül a klaszter kkv tagjainak

teljesítménye.

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 2007.09.21-én alakult, vezető szoftveripari

kutatóközpontok, vállalatok és technológiai transzfer szervezetek összefogásának eredménye.

A Szegedi Tudományegyetem ipari partner együttműködéseire és az e-Szeged konzorcium

működésére építve létrejött Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter jelentős innovációs

potenciált (47 db együttműködés, 3,6 mrd Ft értékben) képvisel 5 innovációs fókuszterületén.

A Klaszter víziója, hogy a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi színvonalú tudásbázisára és a

Klaszter tagvállalatainak gyakorlati eredményeire támaszkodva üzleti együttműködések,

innovatív fejlesztések és nemzetközi együttműködések révén előmozdítja a tagvállalatok piaci

és gazdasági eredményességét. A Klaszter az egyetemi képzés fejlesztése és a szoftveripart

reprezentáló KKV-k erőforrásainak, kompetenciáinak hatékony és tudatos felhasználásával

hozzájárul, hogy az informatikai iparág a helyi gazdaság jelentős tényezője legyen.

Forrás:http://www.nfu.hu/content/2540