nav-left cat-right
cat-right

BAY-LOGI

Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák fejlesztése a jövőbeli deponálás elkerülésére – RECYTECH Ma Magyarországon évente mintegy 120-130 ezer roncsautó és közel 140 ezer tonna elektronikai hulladék keletkezik, amelyből a fémrészek hasznosításra kerülnek, azonban az ún. “problémás” frakciók (így pl. kevert műanyag, gumi, üveg, textil, stb.) hulladékok ma többségében lerakóban végzik, minden további hasznosítás nélkül.
Ez évente közel 50 ezer tonna hulladék hazai lerakását jelenti, ami a későbbiekben a tervezett további feldolgozó-kapacitások (shredderüzemek) rendszerbe állításával akár 100 et-t is elérheti.Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott projekt célja ezért egy olyan komplex hasznosítási technológia és a hozzá tartozó kisüzemi berendezések kifejlesztése, amelynek eredményeként ezek a frakciók egymástól elválaszthatóvá válnak, így nyújtva lehetőséget az anyagukban vagy energetikailag történő hasznosításukra. Ennek eredményeként jelentősen csökkenhet a lerakókba jutó hulladékmennyiség és az energetikai hasznosítás révén természeti erőforrások kerülhetnek kiváltásra.
A 2012-ben záruló projekt a Bay-Logi részvételével valósul meg, amelyről bővebben a www.recytech.hu oldalon érhetőek el információk.

Világszínvonalú logisztikai megoldással optimalizálják a hulladék begyűjtését Miskolcon  A Bay-Logi 2010-ben az AVE Miskolc Kft. megbízásából egy speciális térinformatikai-logisztikai szoftver segítségével tervezi újra a cég hulladékszállítási folyamatait és az azt megvalósító járatokat annak érdekében, hogy a hulladékgyűjtő járművek által megtett távolságok és ezáltal a környezetterhelés és az üzemeltetési költségek egyaránt csökkenjenek.A döntés előzménye egy pilot projekt volt, melynek célját az AVE Miskolc Kft. szelektív hulladékgyűjtő járatainak feltérképezése, ezen járatok speciális logisztikai szoftverrel való szimulálása és újratervezése képezte. Az optimalizálás eredményeinek kiértékelése után nyilvánvalóvá vált, hogy a kapott eredmények szerint a gyakorlatban előforduló távolságok megtételével több gyűjtősziget kereshető fel adott idő alatt, illetve az adott mennyiségű sziget felkereséséhez kevesebb idő, vagy távolság megtétele szükséges.

„Az IT és “consumer” elektronikai eszközök innovációjának környezetvédelemre, gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásainak elemzése” (Green_IT) projekt A hazai villamos energia fogyasztás a rendszerváltás után a GDP-hez köthető trend szerint növekedett. Míg 1992-ben 35 ezer Gwh volt a felhasználás, addigra 2005-ben elérte már a 42 ezer GWh-át. Az Európai Unióban az elkövetkezendő 20 évben min. 30%-os villamos energiafogyasztás emelkedést jósolnak, várhatóan hasonló tendencia figyelhető meg majd hazánkban is. A lakossági villamos energia felhasználás a teljes fogyasztás 33%-át is eléri, és mértéke az elmúlt évek alatt nagyobb intenzitással növekedett az ipari szektorhoz képest.A magyar felhasználókban, fogyasztókban a környezetbarát és energiahatékony gondolkodásmód még nem alakult ki. A projekt célja, hogy felhívja az energiafelhasználó termékek (irodatechnikai eszközök, szórakoztató elektronikai, háztartási berendezések, stb.) nagyon komoly környezeti és energetikai veszélyére a hazai gazdaság és társadalom figyelmét. A projekt során elemzésre kerülnek a fogyasztók szokásai, az egyes termékek energiafelhasználása, a gazdasági trendek és környezeti hatások. Ajánlás készül az egyes termékek használatához javasolt energiahatékony működés megvalósítására. A projekt kidolgozója a Bay-Logi, amelyről bővebben a www.green-it.hu oldalon érhetőek el információk

Forrás: Bay-Logi