nav-left cat-right
cat-right

A megújult LIFE programmal komoly uniós támogatást kap a környezetvédelem és az éghajlat-politika

A Bizottság a 2014–2020 közötti időszakban 3,2 milliárd eurót javasol elkülöníteni az új LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai cselekvési program számára. A javasolt program a meglévő LIFE+ sikerét hivatott továbbvinni, azonban eredményessége, átláthatósága és rugalmassága javult, ráadásul elődjéhez képest lényegesen nagyobb költségvetésből gazdálkodhat.
Janez Potočnik biztos így nyilatkozott: „A LIFE program egy hatékonyabb környezetvédelmi politika kulcsa. Általa támogatni tudjuk mindazokat a magánembereket vagy szervezeteket, akik munkájukkal azon fáradoznak, hogy környezetünk számára kedvezőbb jogszabályok szülessenek Európában. A hatékonyság növelése a cél, melyet a program átalakításával, más költségvetési források összehangolt bevonásával tervezünk elérni.”
Connie Hedegaard, az éghajlat-politikáért felelős biztos hozzátette: „A Bizottság az új programban az éghajlat-politikai célú források megháromszorozását javasolja. Ezzel lehetőségünk nyílik támogatni az alacsony széndioxid-kibocsátást és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképességet célzó regionális stratégiákat, továbbá a kis- és középvállalatok, a nem kormányzati szervezetek és a helyi hatóságok kisebb léptékű éghajlat-politikai projektjeit is. A LIFE program az éghajlatvédelmet szolgáló további uniós és tagállami források bevonását is ösztönözni fogja”.
A LIFE program tervezett lépései egyebek mellett a következők:
•    Egy új éghajlat-politikai alprogram kialakítása;
•    A tagállamokkal folytatott konzultációk nyomán elfogadott többéves munkaprogramok keretében a prioritások egyértelműbbé tétele;
•    Az egyes programok nagyobb léptékű végrehajtásának elősegítése érdekében olyan „integrált projektek” elindítása, amelyek a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések finanszírozása érdekében ösztönzik újabb uniós, nemzeti és magánforrások bevonását.
A környezetvédelmi alprogram az alábbi területekre összpontosít majd:
•    A „környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság” a környezetvédelmi politika hatékonyabb végrehajtását elősegítő innovatív megoldásokkal foglalkozik majd, illetve azzal, hogy a környezetvédelmi célkitűzések a többi gazdasági szektorban is figyelembevételre kerüljenek;
•    Az alprogram „biodiverzitás” része egyrész azon legjobb gyakorlatok kidolgozásáért lesz felelős, amelyekkel gátat lehet szabni a biológiai sokféleség csökkenésének és visszaállíthatók az eltűnt ökoszisztéma-szolgáltatások. Fő feladata továbbra is a Natura 2000 területek támogatása lesz, elsősorban a tagállamok fontossági sorrendben történő végrehajtási terveivel összhangban lévő integrált projektek segítségével (ahogy az a Bizottságnak a Natura 2000 finanszírozásáról szóló új kiadványában olvasható);
•    A „környezetvédelmi irányítás és információ” célja a figyelemfelkeltő kampányok mellett az ismeretek és a legjobb gyakorlatok megosztásának népszerűsítése, valamint a jobb megfelelés biztosítása.
Az éghajlat-politikai alprogram a következő területeket fogja át:
•    Az „éghajlatváltozás mérséklése” elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével foglalkozik;
•    Az „éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” a klímaváltozással szembeni ellenállóképesség növelésére helyezi a hangsúlyt;
•    Az „éghajlat-politikai irányítás és információ” a tudatosság növelését, a kommunikációt, az együttműködést, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő intézkedések terjesztését hivatott támogatni.
A kitűzött célok megvalósításához a program továbbra is elsősorban a projektek finanszírozásához nyújtott támogatások formájában járul hozzá. Megmaradnak a nem kormányzati és más szervezetek számára biztosított működési támogatások, továbbá az innovatív pénzügyi eszközök is részesülhetnek támogatásban.
Eljárásait tekintve az új LIFE program egyszerűbb és rugalmasabb lesz.
Következő lépések
A Bizottság bízik benne, hogy javaslatait az Európai Parlament és a Tanács kellő időben, a következő programozási időszak (2014–2020) kezdete előtt jóváhagyja.
Előzmények
A LIFE program az Európa 2020 stratégia költségvetési keretét és fő irányvonalait meghatározó, a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági javaslat részét képezi. A Bizottság úgy döntött, hogy a környezetvédelem és az éghajlat-politika szerves részét kell képezze valamennyi alapvető uniós eszköznek és támogatásnak, továbbá arra tett javaslatot, hogy az integrált megközelítéssel párhuzamosan a jelenleg a LIFE+ rendelettel szabályozott LIFE program is folytatódjon. A horizontális megközelítés alkalmazásával és egy kifejezetten e célt szolgáló eszköz létrehozásával biztosítható az uniós szintű fellépés egységességének és hozzáadott értékének fokozása.
Az 1992-ben útjára indított LIFE program az európai uniós finanszírozás egyik alappillére a környezetvédelem területén. Több mint 3500 projektet támogatva 2,5 milliárd euróval járult hozzá környezetünk védelméhez. A 2007–2013 közötti időszak 2,1 milliárd eurót éppen meghaladó költségvetésű LIFE+ programja elsősorban pénzügyi támogatásokat biztosít (a LIFE+ költségvetésének 78%-a erre fordítódik).
A LIFE olyan alapvető környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában játszott fontos szerepet, mint például az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv vagy a vízügyi irányelv. Az új programra vonatkozó javaslat épít az eddigi tapasztalatokra, és jól tükrözi a nemrég folytatott nyilvános konzultációk eredményét is. Ezek alapján kijelenthető, hogy közvetlen környezeti előnyök szempontjából az éghajlatváltozás, a vízügy és a hulladékgazdálkodás területén futó ökoinnovációs projektek tekinthetők a legsikeresebb kezdeményezéseknek.

http://europa.eu/rapid/