nav-left cat-right
cat-right

Intenzív klaszterfejlesztési folyamat az ENIN Környezetipari Klaszternál

Októberben az Europa InterCluster és a ERFI (Európai Regionális Fejlesztési Intézet) nemzetközi szakértői csapata érkezett Miskolcra, többnapos stratégiai műhelymunkára. A klaszterfejlesztési folyamat újabb állomása alkalmat adott a regionális környezetben rejlő lehetőségek és nehézségek elemzésére, a szervezet hosszútávú működése szempontjából kulcsfontosságú tényezők azonosítására és a stratégiai tervezés elmélyítésére.

Szentpéteri István ügyvezető igazgató elmondta, hogy a 2007-2008-as folyamat fő célja a GOP források eléréséhez szükséges akkreditációra való folyamatos felkészülés, mely alapján 2008-2009 során megindulhatnak a jelentősebb környezetipari projektek. (A 2008-2013 időszakban bizonyos pályázati konstrukciókban előnyt fognak élvezni a klaszter tagvállalatok projektjei.) A klaszterfejlesztéshez a Regionális Operatív Programban is várható pályázati támogatás, melyre pályázni szeretnénk. Természetesen tagvállalataink önállóan is komoly beruházási potenciált képeznek. Az ezidáig felmért jövőbeli fejlesztések összköltsége megközelíti a 400 milliárd Ft-ot, és ez a kép még korántsem teljes.

A francia klaszterfejlesztő szakemberek (Francois-Xavier Level, Nicolas Széchenyi,  Franc Gautheron) hangsúlyozták, hogy a kifejezetten „forrásvadász” szempontok alapján összeálló klaszterekkel szemben a valóban versenyképes vállalatokat tömörítő  ENIN-nek elsősorban saját stratégiájának megvalósítására kell koncentrálnia – s emellett persze teljesítheti az akkreditációs kritériumokat is. A hazai forrásokon túlmenően ugyanis számos közvetlen brüsszeli pályázat segítheti a működő klaszterek innovációs tevékenységét, EU-szintű projektjeik megvalósítását.

Szó esett a KKV-k innovációs tevékenységének problematikájáról is. Látható, hogy önállóan, támogatás nélkül a KKV-k a nagyobb cégek beszállítóivá sem válhatnak. A nagyvállalatok talán önállóan is jóideig versenyképesek, bár egyértelmű hogy hosszabbtávon a globális kihívásoknak csak klaszter szinten tudnak megfelelni. A KKV-k azonban klaszterszervezés nélkül felmorzsolódnak, eltűnnek – ez az egyetlen komoly esély a számunkra, az ENIN ebben próbál segíteni.
A szektorális gazdaságfejlesztés kellő megalapozásához a klaszter elengedhetetlennek tartja egy Regionális Környezetipar Fejlesztési Terv elkészítését, mely az Észak-Magyarországi Régió mellett az Észak-Alföldet is érintheti. Így a nagyobb környezetipari beruházások előkészítése során mind az önkormányzati mind a vállalati szektor elképzelései integrálhatóak lesznek.
A szervezet szeretné azt is elérni, hogy az energetikai fejlesztések térszínei a hagyományos nemzeti és regionális elképzelések helyett nemzetközi energia régiók, fenntartható energiaközösségek legyenek, hiszen az egyre inkább stratégiai fontosságú megújuló energiaforrások sem ismernek országhatárokat.
Hasonló a helyzet a hulladékgazdálkodás terén is, ahol a gazdaságossági szempontok egyre nagyobb térségi együttműködést igényelnek. Egyik projektünk például a regionális rendszerek teljes hulladékáramának integrált irányítását célozza meg a gazdasági mellett a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatásával.

A klaszter távlati céljai közt szerepel egy kelet-közép európai klaszterközpont létrehozása, melynek alapja a környezetipari, bioenergetikai és logisztikai területek intenzív együttműködése. A központ a kelet-közép európai térség klaszterszervezési folyamatait segíti majd. A klaszteralapú gazdaságfejlesztés során a térségben kétségkívűl figyelembe kell venni a helyi adottságokat – kellő átgondoltsággal így egy sajátos kelet-közép európai modell jöhet létre.
Az ENIN az Europa InterClusterhoz csatlakozva, más klaszterekkel együttműködve a nemzetközi gazdasági szintéren is jelentős fejlesztéseket akar megvalósítani, annak érdekében hogy a térségben globális termékek születhessenek.

A klasztermenedzsmentet segítő tanácsadási tevékenység során 2008 áprilisáig az Europa InterCluster stratégiai tanácsadást nyújt, elvégzi a klasztertagok kompetencia elemzését, segíti a piacelemzést, EU-szakértőkkel egyezteti és értékeli a folyamat előrehaladását, szakmai ajánlásokat fogalmaz meg a klaszter működés összes fontosabb területén.
A francia szakértők egyetértenek a menedzsment azon vélekedésében, miszerint az ENIN hosszabb távon szektorális sikertörténet, s egyben nemzetgazdasági szinten is példaértékű klaszter együttműködés lehet.