nav-left cat-right
cat-right

AZ ENIN MENEDZSMENT SZERVEZETE EGY HAZAI ÉS KÉT NEMZETKÖZI PROJEKTET VALÓSÍT MEG

ÉMOP-1.2.1-2008-0012 „Az ENIN KÖRNYEZETIPARI KLASZTER stratégiai fontosságú közös beruházásának megvalósítása és központi szolgáltatás fejlesztése”

Miskolcon valósulhat meg a világ első szemétből metanolt előállító mintaüzeme. Az ENIN Környezetipari Klaszter 247 millió forintos uniós és állami támogatás elnyerésével egy közel 600 millió forintos projektbe kezdett Miskolcon.

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv – „ÉMOP-1.2.1-2008 \”Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” című – pályázati konstrukciójának támogatásával valósulhat meg.

Az ENIN Környezetipari Klaszter stratégiai fontosságú közös beruházásának megvalósítása és központi szolgáltatás fejlesztése” – című projekt egy teljesen új eljárást vezet be a piacra a szerves hulladékok hasznosítása terén. A projekt alapvetően a Dr. Raisz Iván és Barta István alkotó páros által Év találmánya és feltalálója 2008 címet is elnyert „Metanol előállítás kommunális hulladékból” című találmány piaci hasznosítását célozza meg.Ezen, több helyi szabadalmat hasznosító innováció révén a begyűjtött hulladékok mindennemű szerves anyag tartalmát lehet átalakítani magas hozzáadott értékű termékekké. Az eljárás révén világpiaci szinten is jelentős értékű folyékony üzemanyag: metil-alkohol, továbbá  villanyáram és ipari cseppfolyós széndioxid is előállítható.

Az ún. pilot projekt eredményeire építve, pár éven belül megkezdődhet a nagyobb,
kistérségi-térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszereket kiszolgáló regionális szerveshulladék hasznosító blokkok tervezése és kivitelezése.

A projekt a metanol üzem mellett két évre biztos alapot ad az akkreditált innovációs klaszter működtetéséhez és fejlesztéséhez, újabb világ jelentőségű kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések generálásához és megvalósításához.

A megvalósításban résztvevő konzorciumi tagok helyi vállalkozások: az AVE Miskolc Kft., az ENIN Környezetipari Klaszter Kft., az ENVIRO-PHARM Kft. és a FÁBRY Ipari és Kereskedelmi Iroda Bt.

Az ENIN Környezetipari Klaszter szerint egyre több biztató jel mutatja, hogy az Észak-Magyarországi Régió jövőbeli vezető ágazata a környezeti ipar lehet.

MÉRFÖLDKÖVEK
2008. augusztus
Pályázat benyújtása „ÉMOP-1.2.1-2008 Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” című konstrukcióra, az alábbi címmel:
„Az ENIN KÖRNYEZETIPARI KLASZTER stratégiai fontosságú közös beruházásának megvalósítása és központi szolgáltatás fejlesztése”
Teljes projektméret: 578.750.000,-Ft
A beruházás a „2008 Év Találmánya” díjat elnyert eljárásra épít, négy hazai szabadalom hasznosításával. 2000 t/év vegyes szerves hulladék felhasználásával 600.000 kg/év metil-alkoholt és  133.000 kg/év folyékony CO2-ot állít elő. Ezen termékek piaci értékesítése kedvező: előbbi a jövő másodlagos energiahordozója (bioüzemanyag), emellett alapvető vegyipari alapanyag, utóbbi a vegyipar mellett számos más területen alkalmazható. Az eljárással teljesíthetők az Európai Unió szerves hulladékok lerakásának csökkentését célzó elvárásai: közel 2000 t/év szerves hulladék téríthető el a lerakástól, a hulladéklerakók élettertama így akár a duplájára nőhet. A képződő hulladék csekély mennyiségű, nem veszélyes, üvegesedett anyag. Távlati tervünk nagyobb hulladékhasznosító üzemek létrehozása térségi hulladékgazdálkodási rendszerek számára.
A kétéves központi szolgáltatás fejlesztés révén a menedzsment szervezet tovább növelheti a klaszter hazai és nemzetközi ismertségét és elismertségét és a tagszervezetek versenyképességét.
2009. április
Értesítés a pályázatttal kapcsolatos támogató döntésről
Elnyert támogatási összeg: 47 millió forint menedzsment tevékenységekre, 200 millió forint közös beruházás megvalósítására.
2009. május
Második, részletes konzorciumi megállapodás megkötése
A Konzorciumi Tagok (AVE Miskolc Kft., az ENIN Környezetipari Klaszter Kft., az ENVIRO-PHARM Kft. és a FÁBRY Bt.) megállapodnak a projekt megvalósítási, fenntartási illetve az azt követő időszak feladatait érintő kérdésekben, továbbá döntést hoznak a fizikai infrastruktúrában és a szellemi tulajdonjogokban való részesedésük mértékéről.
2009. június
Támogatási szerződés megkötése az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel
A NORDA és a konzorciumvezető ENIN Kft. között 2009. júniusában került sor az ENIN Klaszterprojekt Támogatási Szerződésének aláírására, amelyben rögzítésre kerültek a támogatás felhasználásának feltételei.
2009. június – tól
A projekt megvalósítása
A projekt tevékenységek megkezdése a projekt tervben foglaltak szerint.

KNOWBRIDGE

A FP7-es Kutatási Keretprogram keretében megvalósuló KNOWBRIDGE projekt célja 2 határmenti régió (a szlovák Kassai Régió és a magyar Borsod-Abaúj-Zemplén Megye) kapacitásának növelése és kutatási potenciáljának erősítése, egy új, innovatív, határon átnyúló kutatás-vezérelt klaszter fejlesztésével a Megújuló Energiaforrások területén. A KNOWLEDGE projekt egyedi céljai:
·         Közös Akcióterv (Joint Action Plan – JAP) fejlesztése egy határon átnyúló, kutatás\” vezérelt klaszter érdekében, azért, hogy a regionális gazdasági versenyképesség a kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek révén nőjön.

·         a határon átnyúló kooperáció előmozdítása, és a regionális szereplők általános kapacitásainak növelése a tudomány és technológia alapú fejlesztés erősítésével a határon átnyúló tevékenységekben.

·         a kutatási infrastruktúrák hasznának maximalizálása a határon átnyúló és regionális gazdaságfejlesztésért

·         a kapcsolatok továbbfejlesztése és a regionális intézmények, kutatási szervezetek és üzleti közösségek közös partnerségének erősítése nemzeti és EU kezdeményezések keretében

·         Specifikus célok kidolgozásának elősegítése a regionális és határon átnyúló K+F politikák számára

·         a regionális és Közösségi programok közti szinergiák kiaknázása a határon átnyúló kutatás és gazdaságfejlesztés érdekében, illetve a regionális szereplők európai kutatási projektekbe történő sikeres bevonásához szükséges potenciál maximalizálása

·         A regionális szereplők nemzetek közti (határon átnyúló és interregionális) kölcsönös “tanulásának” elősegítés

·         A kevésbé fejlett kutatási jellemzőkkel rendelkező régiók mentorálása tapasztaltabb partnerek által, a kölcsönös tapasztalatcsere és legjobb gyakorlatok révén

·         A CO2 emisszió csökkentés elősegítése két határmenti régióban.A projekt időtartama 36 hónap, a Konzorcium 12 tagú és járatos minden olyan fontosabb területen , amely a régió kutatás-vezérelt gazdaságfejlesztéséhez szükséges.
A KNOWBRIDGE projekt különösen 2 határmenti statisztikai régióval foglalkozik: Košický samosprávny kraj (Kassai Kerület)  Kelet Szlovákiában és Észak-Magyarország.

 

EcoCluP

A projekt az öko-innovatív klaszter szervezetek (menedzserek) hasznára

szolgál a jobb innovációs klaszter szolgáltatások és eszköztárak továbbfejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában. A projekt világosan fókuszál az eszköztárak és szolgáltatások klasztertagok (cégek, kutatási intézmények és közhivatalok) általi tesztelésére és alkalmazására, így hatást gyakorol az ökoinnováció stakeholdereinek széles körére.

Éppen ezért a projekt átfogó célja:

Innovációs szolgáltatások és eszköztárak adaptálása, validálása, tesztelése és alkalmazása, támogatva az Európa szerte működő környezeti klaszterekbe szerveződő öko-innovatív vállalkozások növekedését és internacionalizációját

A projekt 9 konkrét célt valósít meg:

1.       Nemzetközi stratégia fejlesztése 13 európai öko-innovációs klaszter számára

2.       Több mint 1000 öko-innovatív klaszter internalizációjának segítése képzéssel coachinggal és üzleti utakkal.

3.       Innovációs szolgáltatások és eszközök alkalmazása és tesztelése 700 klaszter vállalt és kutatóhely bevonásával

4.       A klaszter menedzserek képzése az innovációs szolgáltatások és eszközök használatában

5.       Kölcsönös bizalomépítés és tapasztalatcsere Klaszter Menedzser Napok és “személyzet-csere” révén.

6.       Rendezvények révén lehetővé tenni a nemzetközi partnerkeresést közel 500 cég és kutatóhely számára

7.       A kutatási eredmények transzferének és piaci értékesítésének illetve az európai kutatási projektekben való együttműködések előmozdítása  .
8.       Olyan stratégia fejlesztése, amely lehetővé teszi az öko-innovációs szolgáltatások használatát és fenntartását és az öko-innovációs klaszter menedzserek EFQM minősítésének tesztelését

A Versenyképesség és Innováció Keretprogram (CIP) által támogatott projekt

időtartama 36 hónap, a Konzorcium 13 tagú:

1.       EnviroCluster Peterborough ENVIROCLUSTER

2.       Eco World Styria ECO

3.       Energiesparverband ESV

4.       Copenhagen Capacity  COPCAP

5.       Udviklings-Forum Odense Odense

6.       Lahti Cleantech Cluster LAHTI

7.       Axelera AXELERA

8.       Cluster Energietechnik Innovationen BAYINNO

9.       UmweltCluster Bayern UCB

10.   ENIN Environmental Industry Cluster ENIN

11.   Amsterdamse Innovatie Motor AIM

12.   Cluster de la Energia del Pais Vasco CEPV

13.   Technical Research Institute of Sweden SP”