nav-left cat-right
cat-right

Megalakult az első magyar környezetipari klaszter

Az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének kezdeményezésére közel száz taggal megalakult az első magyar környezetipari klaszter

Dióssy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkárának részvételével bejelentették az EnIn Környezetipari Klaszter megalakulását.
Az együttműködésben résztvevők 2008 és 2013 között 400 milliárd forintot fordítanak fejlesztésre.

A budapesti Hotel Inter-Continental szállodában Cseterki Imre, az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének elnöke és Szentpéteri István ügyvezető alelnök adott tájékoztatást az együttműködés részleteiről a sajtó és a szakmai érdeklődők számára. A rendezvényen a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviseletében Dióssy László államtitkár tolmácsolta Fodor Gábor miniszter gratulációját.

Az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége elkötelezetten munkálkodik a környezetipar regionális meghonosításán és hosszú távú, dinamikus fejlesztésén. Ennek eszközeként a Szövetség a régió érdekelt vállalatainak környezetipari klaszter formájában történő, közös célkitűzéseken és stratégián nyugvó, koordinált, de alapvetően a verseny dinamizáló hatását is őrző együttműködésének kialakítását tűzte ki célul.

Az Enln Környezetipari Klaszter – a szövetség szervezeti egységeként – a nemzetközi klaszterszervezési minták figyelembe vételével a versenyképesség növelése, a fenntartható fejlődés, a hatékony gazdaságfejlesztés elősegítése valamint a természetközeliség jegyében kezdi meg tevékenységét, mintegy 90 taggal 2007. júliusában.

A nyitottság elvének szem előtt tartásával működése során tagsága révén az Enln Környezetipari Klaszter mélyen beágyazódik a régió társadalmi, gazdasági és közéletébe, melynek következményeként olyan információs és tudásbázisként is kialakít, mely a virtuális térben, saját honlapján is hozzáférhető. Ez biztosítja a részt vevő vállalatok, szervezetek és személyek számára, hogy mind egyéni teljesítményük tekintetében, mind pedig – egyazon stratégia megvalósításában partner – közösségként adekvát, gyors és hatékony megoldások szülessenek a változó gazdasági környezetben felmerülő kihívásokra.

A fentieken túl a klaszter érdemi segítséget nyújt az értékesítési csatornák felkutatásában, a benchmarking feladatok ellátásában, a termék- és technológiafejlesztésben, illetve a közös minőségbiztosítási rendszer kialakításában.

Az Enln Környezetipari Klaszter egyik legjelentősebb előnye, hogy tagságának gazdasági erejére és szakmai tapasztalataira támaszkodva képes hatékonyan összehangolni az érdekkörébe eső ágazati gazdaságélénkítő mechanizmusokat a gazdasági szerkezetváltás valamint a környezet-technológiai innováció követelményrendszerével. Tagságában az Észak¬magyarországi régió legjobban szervezett, leginnovatívabb, legtőkeerősebb cégei, szervezetei, intézményei is megtalálhatóak, amelyek önmagukban is jelentős erőforrásokkal és K+F potenciállal rendelkeznek.

Óvd a környezeted, hiszen a jövő generációitól kaptad kölcsön! Ez a kívánalom egy környezettudatos és fenntartható gazdasági koncepció keretei között elhelyezve végre több lehet, mint puszta deklaráció.